dimecres, 14 de gener de 2009

RECURSOS PER TREBALLAR L' AIGUA COM A PROJECTE


CONTES / LLIBRES/DITES / REFRANYS

TÍTOL

NIVELL

Les tres Bessones i les tres Erres. Editorial Icaria

EI i CI

Les tres Bessones, tres gotes d’aigua. Editorial Icaria

EI i CI

Conte la gota Carlota http://www.edu365.cat/infantil/la_gota_carlota/index.htm


Refranys i frases fetes per estacions : http://xtec.net/%7Ejplanas3/aigua/refranyer.htm
Web per , trobar-hi informació sobre: contaminació, aigua i industria,consum a la llar, els pous...


Vocabulari: http://xtec.net/~jplanas3/aigua/vocabula.htm


Aigua en diferents idiomes: http://www.wateryear2003.org/es/ev.php-URL_ID=4988&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Presentació animada http://www.asac.es/aigua/cat/flash/menu.html. rebut de l' aigua i altresPagina interactiva http://www.ccmaresme.es/aigua/

Empresa d' aigües de Sabadell que porta les aigües de Torà http://www.cassa.es/

NIVELL

http://www.xtec.es/recursos/ciencies/aigua.htm Web de l’edu365 amb recursos de l’aigua

EP

Bon Documental sobre els serveis del cicle de l' aigua. ACA http://www10.gencat.net/hidro/AppJava/cat/index.jsp.


Més enllà de l’escassetat http://www.xtec.net/recursos/cinecies/aigua.htm Per treballar els pòsters penjats a l’escala de l’escola. De moment no conecta.


Web d’una escola http://www.xtec.cat/ceiptiana/jornades%20aigua/aigua.htm


Web d’una escola. Recursos , jocs http://www.xtec.cat/ceip-anselmclave/setmanaaigua/indexaigua.htm


Web d’una escola . Al c. superior hi ha una mostra de vídeos (una gota d' aigua - rock)i clic per treballar, el rius, cicle d' aigua Xtec http://blocs.xtec.cat/ceipgandesa/2008/05/22/setmana-cultural-laigua/


Aula de l' aigua http://www.xtec.es/centres/b7007300/fmarch/EstalviAigua.htm
Estalvi d' aigua http://www.xtec.es/centres/b7007300/fmarch/EstalviAigua.htm


www.sequera.gencat.cat


Salvem la terra ( web amb informació) http://www.xtec.net/~mferna99/projecte/aigua.htm


http://www.educalia.org/externs/aigua/c/index.html


http://www.mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/tu_i_el_medi_ambient/inici.jsp


Poemes, contes dites dins la literatra i altres http://www.xtec.cat/~egimeno3/projecte/index.htm


El cicle de l'aigua
On es gasta més aigua

L'impacte del turisme

La tranformació del paisatge

Aigües desaprofitades

L'aigua en l'àmbit urbà

El consum domèstic

El consum industrial

Sembla que no podem fer-hi res...Activitats Clic L'aigua i el riu

AIGUA 2000 PROJECTE COOPERATIU
AIGUA A MANRESA (Itineraris)

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/masiperera.htm

BIOELEMENTS (l´aigua)

Com funciona una depuradora

Estalvi d'aigua potable

Historia comprensión ciclo del agua

La Pobla i l´aigua

MARENOSTRUM VIDAMARÍTIMA

Museo de la Ciencia y el Agua

No es divertido aprender sobre el Agua?

Ocean en mouvement

Plantes potabilitzadores i depuradores d'aigua

PLATAFORMA EN DEFENSA DE L´EBRE

Setmana de l´aigua

TE DIGO Y TE CUENTO SOBRE EL AGUA

Vigilants de la Pluja
VÍDEOS

TÍTOL

NIVELL

http://www.gencat.cat/web/multimedia/cat/estalviaigua/index.htm

CS

L’aigua en joc (reportatge de TV3 del Tomàs Molina). www.tv3.cat/videos/390689

CM i CS

L’aigua, http://www.edu3.cat/

EI

L’aigua és vida, al YouTube

EI i EP

Estalvi d’aigua, al YouTube

EI i EP

Estalviar aigua, al YouTube

EI i EP

Anunci sequera Catalunya, al YouTube

EI i EP

Estalviem aigua, Joan! al YouTube

EI i EP
treball d' escola
http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/CICLE%20MITJA/medi%20natural.htm

ALTRES

Activ. clic http://clic.xtec.net/projects/medici/jclic/aigua2/aigua2.jclic.zip

NIVELL

MUD: El cicle de l’aigua http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/index.htm

EP

El cicle de l’aigua http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/imatges/cicle_aigua.swf


Jclic: L’aigua i el riu http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1090

EP

Jclic : L’aigua i la música http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3478

CI

El joc de les deixalles http://www.ema-amb.com/ca/recursos/jocs/deixalles/index.html

EP

Joc http://www.ccmaresme.es/aigua/

CM i CS

El món per un forat. El riu. http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/index.htm


Web quest http://webquest.xtec.cat/enlla/?cat=27


Web quest http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/gotaaigua/index.htm


http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar/documents/RecullRecursos/recullaigua.pdf


Depuradores http://www.edu365.com:8801/~mpc1349/cat/tractament_de_aigua.htm